Bloom
Хигиена за Домаќинства - Македонија

БЛУМ® е македонска квалитетна хартија која е прилагодена за потребите на македонснкиот пазар. Блум® е производ на Еуро Табак и Ивона, произвeден е со врвна технологија и квалитетна хартија. Пакувањето е модерно и лесно за препознавање на рафт. Овој сегмент беше потребен на нашиот пазар, затоа партнерството помеѓу Еуро Табак и Ивона беше стратешка одлука, која на рафтовите во Македонија донесоа нов производ по светски стандарди. Хигиенската хартија на Блум® е произведена во неколку сегменти: тоалетна хартија, универзални бришачи, салфети и хартиени марамчиња.

ПРЕЗЕМИ КАТАЛОГ
Име
тежина
баркод
код
пакет

Марамици за нос

10 пар

5319904412174

893

30/10/1

Бришач за раце DARK PURPLE MOON

900гр

5319904412297

894

3/1

Бришач за раце PURPLE MOON

2х600гр

5319904412327

895

3/1

Бришач за раце LIGHT PURPLE MOON

300гр

5319904412280

931

12/1

Салвети 33х33 еднослојни бели

60 пар

5319904412396

932

12/1

Салвети 33х33 еднослојни печатени

60 пар

5319904412426

933

12/1

Салвети 38х38 двослојни во светли бои

25 пар

5319904412402

934

18/1

Салвети 38х38 двослојни во темни бои

25 пар

5319904412457

935

18/1

Марамици за нос
weight
barcode
code
package
10 пар
5319904412174
893
30/10/1
Бришач за раце DARK PURPLE MOON
weight
barcode
code
package
900гр
5319904412297
894
3/1
Бришач за раце PURPLE MOON
weight
barcode
code
package
2х600гр
5319904412327
895
3/1
Бришач за раце LIGHT PURPLE MOON
weight
barcode
code
package
300гр
5319904412280
931
12/1
Салвети 33х33 еднослојни бели
weight
barcode
code
package
60 пар
5319904412396
932
12/1
Салвети 33х33 еднослојни печатени
weight
barcode
code
package
60 пар
5319904412426
933
12/1
Салвети 38х38 двослојни во светли бои
weight
barcode
code
package
25 пар
5319904412402
934
18/1
Салвети 38х38 двослојни во темни бои
weight
barcode
code
package
25 пар
5319904412457
935
18/1