Kandit
Храна - Хрватска

Кандит е позната кондиторска компанија со долга производствена традиција, а искуство кое е стекнато со текот на годините. Одговорноста со која се пристапува во работата резултира со редовно лансирање на нови производи наменети за нивните потрошувачи.

Во немилосрдна пазарна конкуренција, конкурентноста на Кандит се постигнува само со постојана загриженост за секој бизнис сегмент, преку следење и анализирање на својата работа и одговарање на реалните пазарни вибрации.

ПРЕЗЕМИ КАТАЛОГ
Име
тежина
баркод
код
пакет

KANDI Hazelnut

30g

3858881047280

1414

32

KANDI Peanut

30g

3858881047266

1413

32

KANDI Extra

30g

3858881047259

1416

32

KANDI Coconut

30g

3858881047242

1415

32

KANDIT Bars - Rum

45g

3858881042186

1411

32

KANDI Crunch Brunch - Black Cookies

35g

3858889862779

1498

42

KANDI Crunch Brunch - Milky

35g

3858889862373

1497

42

KANDI Crunch Brunch - Hazelnut

35g

3858889862434

1658

34

KANDIT Choco Banana - Original

300g

3858881041172

1433

15

KANDIT Choco Banana - Original

17g

3858889861178

1475

40

KANDIT Chocodream - Goga

90g

3858881046740

1419

26

KANDIT Chocodream - Dado

90g

3858881046764

1418

26

KANDIT Chocodream - Milk

80g

3858881046689

1440

29

250g

3858881047730

1425

16

KANDIT Chocodream - Tutti Frutti

80g

3858881046610

1437

28

250g

3858889860133

1446

16

KANDIT Chocodream - Hazelnuts

80g

3858881046665

1465

28

250g

3858889860058

1472

16

KANDIT Chocodream - Milky Plus

90g

3858881047693

1420

26

KANDIT Chocodream - Nugasso

90g

3858881047693

1420

26

KANDIT Chocodream - Rice

300g

3858881040472

1422

8

KANDIT Mentol - Zeleni

100g

3858881043466

1427

42

KANDIT Mentol - Crni

100g

3858881048508

1428

42

KANDIT Mentol - Ledeni

100

3858881043503

1429

42

KANDIT Laringo - Original

100g

3858889861611

1493

54

KANDIT Laringo - Pepermint & Kadulja

100g

3858889861659

1494

54

KANDIT Laringo - Eukaliptus & Bor

100g

3858889861635

1495

54

KANDIT Bonko - Fruit

100g

3858881048317

1609

24

KANDIT Prestige - Whole Nuts

230g

3858889860119

1632

15

KANDIT Prestige - Almonds with Crunchy Caramel

220g

3858889864155

1634

15

KANDIT Prestige - Crunchy Nuts

220g

3858889864179

1633

15

KANDIT Prestige - Dragee Badem

100g

3858889861017

1450

9

KANDIT Prestige - Dragee Badem Cocoa

100g

3858889861031

1452

9

KANDIT Dessert Chef - Cooking Chocolate

100g

3858881040335

1439

24

200g

3858881040298

1424

14

KANDIT Dessert Chef - Cocoa Powder

100g

3858881044012

1443

12

KANDIT Prestige - Selection

150g

3858889861536

1606

8

KANDIT Prestige - Nougat Fantasy

175g

3858889861512

1668

8

KANDIT Prestige - Exclusive Dessert Collection

225g

3858889861499

1605

8

KANDI Hazelnut
weight
barcode
code
package
30g
3858881047280
1414
32
KANDI Peanut
weight
barcode
code
package
30g
3858881047266
1413
32
KANDI Extra
weight
barcode
code
package
30g
3858881047259
1416
32
KANDI Coconut
weight
barcode
code
package
30g
3858881047242
1415
32
KANDIT Bars - Rum
weight
barcode
code
package
45g
3858881042186
1411
32
KANDI Crunch Brunch - Black Cookies
weight
barcode
code
package
35g
3858889862779
1498
42
KANDI Crunch Brunch - Milky
weight
barcode
code
package
35g
3858889862373
1497
42
KANDI Crunch Brunch - Hazelnut
weight
barcode
code
package
35g
3858889862434
1658
34
KANDIT Choco Banana - Original
weight
barcode
code
package
300g
3858881041172
1433
15
KANDIT Choco Banana - Original
weight
barcode
code
package
17g
3858889861178
1475
40
KANDIT Chocodream - Goga
weight
barcode
code
package
90g
3858881046740
1419
26
KANDIT Chocodream - Dado
weight
barcode
code
package
90g
3858881046764
1418
26
KANDIT Chocodream - Milk
weight
barcode
code
package
80g
3858881046689
1440
29
250g
3858881047730
1425
16
KANDIT Chocodream - Tutti Frutti
weight
barcode
code
package
80g
3858881046610
1437
28
250g
3858889860133
1446
16
KANDIT Chocodream - Hazelnuts
weight
barcode
code
package
80g
3858881046665
1465
28
250g
3858889860058
1472
16
KANDIT Chocodream - Milky Plus
weight
barcode
code
package
90g
3858881047693
1420
26
KANDIT Chocodream - Nugasso
weight
barcode
code
package
90g
3858881047693
1420
26
KANDIT Chocodream - Rice
weight
barcode
code
package
300g
3858881040472
1422
8
KANDIT Mentol - Zeleni
weight
barcode
code
package
100g
3858881043466
1427
42
KANDIT Mentol - Crni
weight
barcode
code
package
100g
3858881048508
1428
42
KANDIT Mentol - Ledeni
weight
barcode
code
package
100
3858881043503
1429
42
KANDIT Laringo - Original
weight
barcode
code
package
100g
3858889861611
1493
54
KANDIT Laringo - Pepermint & Kadulja
weight
barcode
code
package
100g
3858889861659
1494
54
KANDIT Laringo - Eukaliptus & Bor
weight
barcode
code
package
100g
3858889861635
1495
54
KANDIT Bonko - Fruit
weight
barcode
code
package
100g
3858881048317
1609
24
KANDIT Prestige - Whole Nuts
weight
barcode
code
package
230g
3858889860119
1632
15
KANDIT Prestige - Almonds with Crunchy Caramel
weight
barcode
code
package
220g
3858889864155
1634
15
KANDIT Prestige - Crunchy Nuts
weight
barcode
code
package
220g
3858889864179
1633
15
KANDIT Prestige - Dragee Badem
weight
barcode
code
package
100g
3858889861017
1450
9
KANDIT Prestige - Dragee Badem Cocoa
weight
barcode
code
package
100g
3858889861031
1452
9
KANDIT Dessert Chef - Cooking Chocolate
weight
barcode
code
package
100g
3858881040335
1439
24
200g
3858881040298
1424
14
KANDIT Dessert Chef - Cocoa Powder
weight
barcode
code
package
100g
3858881044012
1443
12
KANDIT Prestige - Selection
weight
barcode
code
package
150g
3858889861536
1606
8
KANDIT Prestige - Nougat Fantasy
weight
barcode
code
package
175g
3858889861512
1668
8
KANDIT Prestige - Exclusive Dessert Collection
weight
barcode
code
package
225g
3858889861499
1605
8