Multihem
Течни детергенти – Македонија

ПРЕЗЕМИ КАТАЛОГ
Име
тежина
баркод
код
пакет

Антисептик гел за дезинфекција на раце Моли

400ml

5310291000937

942


Мултистаф средство за дезинфекција  пумпа

750ml

5310291000944

945


Мултистаф средство за дезинфекција (рефил)

750ml

5310291001156

946


Антибактериски течен сапун за раце со пумпа

400ml

5310291000258 

943


Антибактериски течен сапун за раце (рефил)

900ml

5310291000364

944


Мултистаф средство за дезинфекција на површини раствор спремно за употреба

10l

5310291000999 

941


Мултистаф средство за дезинфекција на површини (концетрат)

10l

5310291000968

947


Антисептик гел за дезинфекција на раце Моли
weight
barcode
code
package
400ml
5310291000937
942
Мултистаф средство за дезинфекција  пумпа
weight
barcode
code
package
750ml
5310291000944
945
Мултистаф средство за дезинфекција (рефил)
weight
barcode
code
package
750ml
5310291001156
946
Антибактериски течен сапун за раце со пумпа
weight
barcode
code
package
400ml
5310291000258 
943
Антибактериски течен сапун за раце (рефил)
weight
barcode
code
package
900ml
5310291000364
944
Мултистаф средство за дезинфекција на површини раствор спремно за употреба
weight
barcode
code
package
10l
5310291000999 
941
Мултистаф средство за дезинфекција на површини (концетрат)
weight
barcode
code
package
10l
5310291000968
947