ПРИДРУЖЕТЕ СЕ НА НАШИОТ ТИМ

Нудиме конкурентни плати на сите наши вработени, како и шанса за проширување на вашето знаење и вештини во различни сектори.
КОМЕРЦИЈАЛИСТ / КА – РЕОН ВЕЛЕС
21/05/2024 - 21/06/2024

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најг...

ПОГЛЕДНИ

КОМЕРЦИЈАЛИСТ / КА – РЕОН БЕРОВО/ДЕЛЧЕВО
21/05/2024 - 21/06/2024

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најг...

ПОГЛЕДНИ

КОМЕРЦИЈАЛИСТ / КА – РЕОН TЕТОВО/ГОСТИВАР
21/05/2024 - 21/06/2024

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најг...

ПОГЛЕДНИ

Унапредувач на продажба -Скопје
20/05/2024 - 20/06/2024
Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема по...
ПОГЛЕДНИ

МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК- СКОПЈЕ
15/05/2024 - 15/06/2024

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најг...

ПОГЛЕДНИ

КОМЕРЦИЈАЛИСТ / КА – РЕОН КУМАНОВО
09/05/2024 - 09/06/2024

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најг...

ПОГЛЕДНИ

УНАПРЕДУВАЧ НА ПРОДАЖБА- РЕОН ТЕТОВО/ГОСТИВАР
02/05/2024 - 02/06/2024
Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема по...
ПОГЛЕДНИ