ГРАД
Jугозападен регион (Oхрид, Струга, Битола, Прилеп) Македонија
ПЛАТА
ДОГОВОР
Определено
ОДДЕЛ
Продажба
JOB POST
15/01/2019 - 15/02/2019
ПОЗИЦИИ
1
РЕГИОНАЛЕН ПРОДАЖЕН МЕНАЏЕР

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Еуротабак има потреба од Регионален продажен менаџер   за југозападниот регион                               

  Услови за работа:

 • Редовна месечна плата
 • Полно работно време- 40 часа
 • Работа на определено време
 • Пријатна работна атмосфера
 • Обезбедени услови за работа со сите потребни материјално-технички средства

 

Потребни квалификации:

 • Високо образование, економија или друго
 • Возачка дозвола, Б категорија
 • Посетувани семинари и курсеви за продажба, комуникациски вештини, преговарање, управување
 • Најмалку 5 – 7 години работно искуство во продажба, од кои 3 години на раководна позиција
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Општо познавање на модерната комуникациска технологија

 

Работни задачи:

 • Планирање, спроведување и презентирање на продажните планови пред менаџерскиот тим
 • Менаџирање буџети и планови за наплата
 • Регрутирање и обучување соработници
 • Планирање и креирање годишен план за работа, наплата и маркетинг поддршка во својот регион
 • Создавање на нови можности за продажба и одржување на професионални односи со партнери
 • Контрола на работењето на продажните центри и унапредување на нивните резултати

 

 • Анализа на конкуренција и идентификување трендови што влијаат на продажните резултати
 • Подготвување и доставување до претпоставениот анализи, извештаи и информации во врска со продажбата и работата на продажните центри во регионот
 • Развивање и давање препораки за подобрувања на процедури, правилници, стандарди, спецификации, методи и процеси во својата област
 • Управување и координирање на работата на сите вработени во продажните центри во неговиот регион.
 • Поставување цели и мотивирање на соработниците во тимот
 • Грижа за функционалност на тимот и одржување високо ниво на продуктивност
 • Изготвување извешати за сработеното

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

 

Краен рок за аплицирање: 15.02.2019

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?