ПРИДРУЖЕТЕ СЕ НА НАШИОТ ТИМ

Нудиме конкурентни плати на сите наши вработени, како и шанса за проширување на вашето знаење и вештини во различни сектори.
Заменски Теренски комерцијален референт за Струмица/Гевгелија
23/06/2022 - 23/07/2022
Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најгол...
ПОГЛЕДНИ

Теренски комерцијален референт за Куманово
23/06/2022 - 23/07/2022
Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најгол...
ПОГЛЕДНИ

Заменски Теренски комерцијален референт за Кавадарци
23/06/2022 - 23/07/2022
Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најгол...
ПОГЛЕДНИ

УНАПРЕДУВАЧ/КА НА ПРОДАЖБА – ШТИП/КОЧАНИ
23/06/2022 - 23/07/2022
Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најгол...
ПОГЛЕДНИ