ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Логистика
JOB POST
05/04/2024 - 05/05/2024
ПОЗИЦИИ
1
АДМИНИСТРАТОР ВО ЛОГИСТИКА

Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи

 ЕУРОТАБАК ИМА ПОТРЕБА ОД АДМИНИСТРАТОР ВО ЛОГИСТИКА

Цел на работното место:

Одговара за квалитетно и навремено изготвување на целокупната магацинска документација од прием до утовар на возило за достава. Врши прием по документи, проверува испорака на стоки и материјали во Централните магацини и ги врши сите административни и технички работи.

Основни одговорности:

 

 • Контрола при прием на стоки и материјали
 • Одговара за вршење на влезна контрола на видот и количините на влезни стоки и материјали по испратница
 • Одговара за вршење на излезна контрола на видот и количините на излезни стоки и материјали по испратница и товарен лист
 • Обезбедува подготовка и достава на потребните документи, информации и налози до возачите кои вршат достава на стоки до купувачите

 • Управување со податоци и документација

 • Пополнува испратници за излезни материјали, како и испратници за фактурирање односно задолжување кај добавувачи и ги евидентира во компјутер.
 • Ја контролира исправноста на документацијата и пријавува и исправа евентуални недостатоци.

  Услови за работа

 • Приватно здравствено осигурување
 • Континуирани обуки и стручно доусовршување

   Ако сметате дека :

 • Вие сте тимски играч
 • Сакате работа во динамична средина

         

                                           Тогаш сте личноста за оваа работна позиција!

  За возврат Еуро Табак нуди :

 • Можност за професионален и личен развој
 • Пријатна и пријателска работна средина
 • Постојано вработување и конкурентна плата
 • Динамична работа

Како да аплицирате:

    Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?