ГРАД
Тетово-Гостивар
ПЛАТА
ДОГОВОР
Определено
ОДДЕЛ
Продажба
JOB POST
20/06/2024 - 24/08/2018
ПОЗИЦИИ
1
КОМЕРЦИЈАЛИСТ

Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

Одговара за остварување на конкретни продажни резултати, за обезбедување на присутност и достапност на асортиманот, на брендовите и артиклите на компанијата на продажно место со цел да придонесе за зголемување на продажбата и реализација на поставените таргети.

 

Одговорности како Комерцијалист

Продажба и наплата :

 • Зема нарачка во продажно место и ја евидентира електронски во софтверот
 • Ја следи листата на должници и презема активности за наплата на побарувањата

Развој на продажбата :

 • Ги следи активностите на конкуренцијата во продажно место, идентификува можности и предлага активности за развој на продажбата
 • Прибира податоци од секое продажно место во врска со степенот на продадени, дистрибуирани и присутни производи на залиха кај купувачот и врши редовна проверка на нивните рокови на употреба
 • Дава предлози за можности за соработка со определени продажно место

Договори со купувачи :

 • Преговара и договара соработка со продажно место
 • Подготвува годишни договори и анекси на договори за продажно место
 • Води евиденција на склучени договори со купувачи
 • Доставува примероци од договорите со купувачите до претпоставениот

Ако сметате дека :

 • Вие сте тимски играч
 • Сакате работа во динамична средина
 • Поседувате организациски, продажни и преговарачки способности

                Тогаш сте личноста за оваа работна позиција!

 

Аплицирајте сега и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

За возврат Еуро Табак нуди :

 • Можност за професионален и личен развој
 • Пријатна и пријателска работна средина
 • Постојано вработување и конкурентна плата
 • Динамична работа
ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?