ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Финансии
JOB POST
26/10/2022 - 26/11/2022
ПОЗИЦИИ
1
Соработник за набавки – Скопје

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Еуротабак има потреба од Соработник за набавки – Скопје

 

Цел на работното место:

– Гарантира спроведување на активности неопходни за набавка на стоки за тргување, врши надзор и контрола на испораките и се грижи да остварува ефикасни набавки, оптимални залихи и заштеди за компанијата.

 

Услови за работа:

– Редовна месечна плата;

– Полно работно време- 40 часа;

– Пријатна работна атмосфера;

– Обезбедени услови за работа со сите потребни материјално-технички средства;

 

Потребни квалификации:

– Високо обрзование во областа на логистика-набавка

– Одлично познавање на Office

– Напредно познавање Excel

– Од 5-7 години работно искуство во набавки.

– Сертификати од посетувани курсеви за надворешно-трговско работење, управување со набавки, обезбедување на квалитет и/или стандарди за квалитет.

– Мотивираност и желба за постигнување резултати

– Проактивност, иницијатива и насоченост кон изнаоѓање решенија, развиена логичност, аналитичност

– Организираност и флексибилност

– Одлични вештини за комуникација, пишања и вербална

– Развиено чуство за тимска работа, одгворност и уредност

 

Работни задачи:

 

– Односи со добавувачи

– Залихи и оптимален лагер

– Реализација на набавки

– Договори и документација

– Соработка со други сектори

– Соработка со шпедиции и државни институции

– Евиденција на податоци

– Прегледи и извештаи

– Управување со документација

– Законска регулатива

– Процедури и стандарди

– Планирање

– Учествува во подготовката и реализацијата на буџетот за набавки во својата област

– Процедури и стандарди

– Активно учествува во проектни тимови како експерт во својата специјалност.

– Врши и други задачи по налог на претпоставениот.

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на Еуро Табак.

 

Краен рок за аплицирање: до 26.11.2022

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?