KT&G
Цигари - Кореа

Korea Tobacco & Ginseng Corporation  –  KT&G е компанија со високонапредна технологија на производство која е петта компанија по продажба на цигари во светот и е со индекс на пораст од 100% во последните 3 години.

Име
тежина
баркод
код
пакет

BOHEM Cigar no.3


8801116021628


20

BOHEM Cigar no.6


8801116021642


20

BOHEM Grip no.3


8801116021666


20

BOHEM Grip no.6


8801116021680


20

BOHEM Cigar no.3
weight
barcode
code
package
8801116021628
20
BOHEM Cigar no.6
weight
barcode
code
package
8801116021642
20
BOHEM Grip no.3
weight
barcode
code
package
8801116021666
20
BOHEM Grip no.6
weight
barcode
code
package
8801116021680
20