KT&G
Цигари - Кореа

Korea Tobacco & Ginseng Corporation  –  KT&G е компанија со високонапредна технологија на производство која е петта компанија по продажба на цигари во светот и е со индекс на пораст од 100% во последните 3 години.

Име
тежина
баркод
код
пакет

BOHEM Cigar no.3


8801116021628


20

BOHEM Cigar no.6


8801116021642


20

BOHEM Grip no.3


8801116021666


20

BOHEM Grip no.6


8801116021680


20

ESSE Classic


8801116022175


20

ESSE Blue


8801116022151


20

ESSE Golden Leaf


8801116022137


20

ESSE Special Gold


8801116022106


20

BOHEM Cigar no.3
weight
barcode
code
package
8801116021628
20
BOHEM Cigar no.6
weight
barcode
code
package
8801116021642
20
BOHEM Grip no.3
weight
barcode
code
package
8801116021666
20
BOHEM Grip no.6
weight
barcode
code
package
8801116021680
20
ESSE Classic
weight
barcode
code
package
8801116022175
20
ESSE Blue
weight
barcode
code
package
8801116022151
20
ESSE Golden Leaf
weight
barcode
code
package
8801116022137
20
ESSE Special Gold
weight
barcode
code
package
8801116022106
20