Македонски Телеком
Телекомуникации - Македонија

Еуро Табак во партнерство со Телеком опслужува повеќе од 1400 продажни места во делот на надополна за е- ваучери и продажба на СИМ картички.

Продажбата се врши на андроид апликација преку мобилен телефон кој коминтентот го добива за користење исклучивo за надополна на е-ваучери и СИМ картички.

Покрај голем дел на ТТ, ЛКА коминтенти како позначајни ги издвојуваме,  сите бензински пумпи на Макпетрол и сите бензински пумпи на Лук Оил.