16/12/2017
15 години Еуро Табак
Euro Tabak

 

Еуро Табак прослави јубилејни 15 години со тематска кубанска забава. Егзотика која се памети заедно со сите колеги! Да славиме уште многу успешни јубилеи!