21/04/2017
Донација – Дом за деца без родители “11 Октомври” Скопје
Euro Tabak

 

Еуро Табак донираше лаптоп компјутери во Домот за деца без родители.