25/11/2021
Еуро Табак започна соработка со KT&G Corporation
Euro Tabak

Еуро Табак започна соработка со KT&G Corporation, петтата најголема тутунска компанија во свет за продажба на цигари.

Еуро Табак и Македонија ја имаа привилегијата за премиерно лансирање на BOHEM цигарите, на европскиот континент.

Следната година соработката ќе се продлабочува и портфолиото на производи на KT&G ќе се проширува.