08/04/2017
Обуки за вработените
Euro Tabak

 

ЕуроТабак организира редовни обуки за своите вработени, пред се за вработените во секторот  “Продажба”. Доброто познавање на брендот е неминовно за истиот да се презентира во вистинско светло пред купувачите.