ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Контролинг
JOB POST
24/10/2023 - 24/11/2023
ПОЗИЦИИ
1
Аналитичар на продажба

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Еуротабак има потреба од Аналитичар на продажба.

 

Цел на работното место:

Како аналитичар на продажба вие ќе бидете одговорни за собирање на пазарни податоци, анализа на продажбата, давање на повратни информации за унапредување на продажните активности како и за воспоставување на ефикасен и ефективен систем за детектирање и адресирање на out-of-stock ситуации во продажните места.

 

Работни задачи:

· Анализира и известува за продажните перформанси;

· Дава насоки на продажниот тим;

· Прави проекции за побарувачката на различните производи;

· Подготвува и презентира извештаи за остварени продажни резултати;

· Придонесува кон развојот на продажните планови;

· Изработка на извештаи за out-of-stock производи по продажно место;

· Ја следи реализацијата на промотивните активности;

· Прави проценки на продажните потенцијали и дава препораки до продажниот тим;

· Прави истражувања на пазарот за трендовите во индустријата, конкурентските активности, барањата на купувачите;

 

Услови за работа и бенефиции:

· Редовна месечна плата;

· Полно работно време – 40 часа;

· Пријатна работна атмосфера;

· Приватно здравствено осигурување;

· Континуирани обуки и стручно доусовршување;

 

Потребни квалификации:

· Основни познавања во сметководство, финансии, маркетинг;

· Искуство во анализа на продажба;

· Поседува силни аналитички вештини и способност за толкување на сложени податоци;

· Прецизност и ориентираност кон детали за да обезбеди точност и целосност на направените анализи;

· Пожелно е да има искуство со софтвер за ERP, CRM како и алатки за визуелизација на податоци како што е Power BI;

· Поседува вештини за предвидување и проекција на податоци;

· Поседува одлични комуникациски и презентациски вештини;

· Способност за самостојна работа, но и како дел од тим;

· Познавање на предизвиците на индустријата во која се анализираат податоците;

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на Еуро Табак.

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?