ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Водство
JOB POST
25/10/2023 - 25/11/2023
ПОЗИЦИИ
1
Бизнис асистент

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Еуротабак има потреба од Бизнис асистент.

 

Цел на работното место:

Одговара за извршување на општи, административни и технички задачи делегирани од Извршниот директор, ја води централната Архива на компанијата, организира состаноци, управува со телефонските и електронските комуникации, обезбедува деловна поддршка и помош, гарантирајќи ефикасност, доверливост, дискреција и добар имиџ за компанијата во јавноста.

 

Работни задачи:

· Ја организира и води централната Архива на компанијата

· Прима и доставува фактури, договори, документи за потпис до директорот и ги враќа до соодветни сектори.

· Ги евидентира и ги ажурира во електронска и печатена форма сите контактни податоци и договори со партнери, купувачи, надворешни соработници, и други.

· Организира состаноци, ги известува учесниците, ги потврдува датумите и времето, го резервира терминот и местото за состанокот и подготвува материјали по потреба.

· Обезбедува доверливост на информации, податоци и документи.

 

Услови за работа и бенефиции:

· Редовна месечна плата;

· Полно работно време – 40 часа;

· Пријатна работна атмосфера;

· Приватно здравствено осигурување;

· Континуирани обуки и стручно доусовршување;

 

Потребни квалификации:

· ССС / ВСС

· Најмалку 2 – 3 години работно искуство на слична или иста позиција;

· Посетувани семинари и курсеви за управување со канцеларија, административно работење и/или деловна администрација;

· Поседува одлични комуникациски и презентациски вештини;

· Способност за самостојна работа, но и како дел од тим;

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на Еуро Табак.

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?