ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Финансии
JOB POST
10/03/2022 - 09/04/2022
ПОЗИЦИИ
2
Финансиски Референт – Скопје

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Еуротабак има потреба од Финансиски Референт – Скопје

 

Цел на работното место:

 

 • Одговара за квалитетна реализација на наплатата и за ажурно водење на финансиската евиденција на картички на коминтенти и усогласување со купувачите.

 

Услови за работа:

 • Редовна месечна плата;
 • Полно работно време- 40 часа;
 • Пријатна работна атмосфера;
 • Обезбедени услови за работа со сите потребни материјално-технички средства;

 

Потребни квалификации:

 • Високо обрзование во областа на сметководство или економија
 • Одлично познавање на Office
 • Напредно познавање Excel
 • Работно искуство во сметководствено работење и сложување картици со коминтенти
 • Мотивираност и желба за постигнување резултати
 • Проактивност, иницијатива и насоченост кон изнаоѓање решенија, развиена логичност, аналитичност
 • Организираност и флексибилност
 • Одлични вештини за комуникација, пишања и вербална
 • Развиено чуство за тимска работа, одгворност и уредност

 

Работни задачи:

 • Финансиска евиденција
 • Усогласување со коминтенти,
 • Сложување картици со коминтенти
 • Евиденција во софтвер
 • Архивирање документација
 • Затворање на компензации
 • Следење наплата
 • Следење старосна структура на побарувања
 • Спроведување соодветни мерки при наплата
 • Изготвување извештаи за прилив и одлив на дневно ниво
 • Изготвува опомени пред тужби и спрема материјали
 • Креира преглед на конта
 • Цесии
 • Сложување на спецификации од побарувања
 • Работи со благајна
 • Други обврски по барање на претпоставениот

 

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

 

Краен рок за аплицирање: до 09.04.2022

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?