ГРАД
Куманово и Кр.Паланка
ПЛАТА
ДОГОВОР
Определено
ОДДЕЛ
Продажба
JOB POST
28/08/2018 - 07/09/2018
ПОЗИЦИИ
1
КОМЕРЦИЈАЛИСТ ЗА РЕОН Куманово и Кр. Паланка

Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

Во предвид ќе бидат земени само оние апликации направени преку нашата веб страна :  http://eurotabak.com.mk/kariera/  и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

Одговара за остварување на конкретни продажни резултати, за обезбедување на присутност и достапнот на асортиманот, на брендовите и артиклите на компанијата на  продажно место со цел да придонесе за зголемување на продажбата и реализација на поставените таргети.

Одговорности како Комерцијалист

Продажба и наплата:

       – Зема нарачка во продажно место и ја евидентира електронски во софтверот

       – Ја следи листата на должници и презема активности за наплата на побарувањата

Развој на продажбата :

       – Ги следи активностите на конкуренцијата во продажно место, идентификува можности и предлага активности за развој

       – Прибира податоци од секое продажно места во врска со степенот на продадени, дистрибуирани и присутни производи на залиха кај купувачот и врши редовна проверка на нивните рокови на употреба

       – Дава предлози за можности за соработка со определени продажно мест

Договори со купувачи :

          – Преговара и договара соработка со продажно место

          – Подготвува годишни договори и анекси на договори за продажно место

          – Води евиденција на склучени договори со купувачи

         – Доставува примероци од договорите со купувачите до претпоставениот

Ако сметате дека :

  • Вие сте тимски играч
  • Сакате работа во динамична средина
  • Поседувате организациски, продажни и преговарачки способности

                Тогаш сте личноста за оваа работна позиција!

За возврат Еуро Табак нуди :

  • Можност за професионален и личен развој
  • Пријатна и пријателска работна средина
  • Постојано вработување и конкурентна плата
  • Динамична работа
ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?