ГРАД
Струмица
ПЛАТА
ДОГОВОР
Определено
ОДДЕЛ
Продажба
JOB POST
28/08/2018 - 10/09/2018
ПОЗИЦИИ
1
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК ПРОДАЖЕН ЦЕНТАР СТРУМИЦА

Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

Во предвид ќе бидат земени само оние апликации направени преку нашата веб страна :  http://eurotabak.com.mk/kariera/  и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

Носи, товара и истовара стоки и материјали во магацинот, врши редење, складирање, пакување и препакување со цел да подготви стоки и материјали за достава.

Одговорности како Магацински работник :

  • Ракување со стоки (сортирање, пакување и препакување, контрола врз квалитетот на влезните и излезните стоки и материјали)
  • Оддржување на магацинот (редење и уредување на магацинот според потребите)
  • Контрола (Врши контрола врз квалитетот на влезните и излезните стоки и материјали и се грижи оштетени стоки и материјали коишто се наменети за достава до купувачи и користење од други организациски единици во компанијата да не бидат испорачанувани и примани во магацинот)

Ако сметате дека :

  • Вие сте тимски играч
  • Сакате работа во динамична средина

Тогаш сте личноста за оваа работна позиција!

Аплицирајте сега и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

За возврат Еуро Табак нуди :

  • Можност за професионален и личен развој
  • Пријатна и пријателска работна средина
  • Постојано вработување и конкурентна плата
  • Динамична работа
ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?