ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Логистика
JOB POST
27/02/2024 - 26/03/2024
ПОЗИЦИИ
1
МАГАЦИНСКИ РАБОТНИК- СКОПЈЕ

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

Еуротабак има потреба од Магацински работник во Скопје

Цел на работното место:

Рачно носи, товара и истовара стоки и материјали во магацинот, врши складирање на стоки и материјали и ја помага доставата.

Oсновни одговорности:

 • Ракува со стока(редење, пакување, сортирање, растовар и утовар).
 • Одржување на магацин
 • Пренесува и отстранува растур, кало и друг вид на отпад.
 • Врши контрола врз квалитетот на влезните и на излезните материјали и се грижи ниту еден оштетен материјал да не биде испорачан ниту примен во магацинот.
 • По потреба управува со вилушкар, рачна товарна количка или товарно возило.

Услови за работа:

 • Редовна месечна плата;
 • Полно работно време- 40 часа;
 • Пријатна работна атмосфера;
 • Работа на определно време;
 • Обезбени услови за работа со сите потребни метеријално-технички средства;

Потребни квалификации:

 • Средно образование
 • Возачка дозвола, Б категорија
 • Од 0-1 година искуство во вршење на општи, физички работи
 • Комуникациски вештини
 • Општо познавање на модерната комуникациска технологија

Како да аплицирате:

    Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?