ГРАД
Струмица
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Продажба
JOB POST
12/04/2022 - 12/05/2022
ПОЗИЦИИ
1
Магацински работник – Струмица

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Еуротабак има потреба од Магацински работник – Струмица

 

Услови за работа:

 • Редовна месечна плата;
 • Полно работно време- 40 часа;
 • Работа на определено време;
 • Пријатна работна атмосфера;
 • Обезбедени услови за работа со сите потребни материјално-технички средства;

 

Потребни квалификации:

 • Средно образование;
 • Возачка дозвола, Б и Ц категорија;
 • Предност искуство;
 • Сертификат за управување со вилушкар
 • Основно познавање на компјутерски вештини;
 • Искуство во работење со канцелариска опрема;
 • Општо познавање на модерната комуникациска технологија;

 

Работни задачи:

 • Реди, пакува и означува стоки и материјали со цел да ги подготви за испорака.
 • Рачно растовара и утовара стоки од и во транспортни возила и камиони.
 • Секојдневно го реди и уредува магацинот според потребите, и се грижи за хигиената;
 • Ги врши своите задачи согласно важечките правилници и процедури на компанијата, вклучувајќи ги и ФИФО и ФЕФО.
 • Во работењето користи лични заштитни средства и ги спроведува мерките за заштита на животната средина, заштитата при работа и ПП заштитата според соодветните процедури.
 • По потреба управува со вилушкар, рачна товарна количка или товарно возило.
 • Врши и други задачи по налог на претпоставениот

 

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

 

Краен рок за аплицирање: до 12.05.2022

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?