ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Продажба и маркетинг
JOB POST
17/03/2021 - 16/04/2021
ПОЗИЦИИ
1
РАКОВОДИТЕЛ-КА НА ПРОДАЖЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

Еуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

 

Во предвид ќе бидат земени само оние апликации направени преку нашата веб страна  :  http://eurotabak.com.mk/kariera/   и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

 

 

Одговорности како Раководител на продажен центар :

 

Управување со продажен центар :

 • Гарантира ефикасно управување со продажниот центар и остварување на поставените цели и резултати во продажбата и дистрибуцијата.
 • Спроведува активности за зголемување на продажните резултати и учеството во пазарниот сегмент.
 • Прави проверка на залиха на лагер во продажниот центар и во соработка со сектотр логистика (набавка, централни магацини и дистрибуција) обезбедува потребни количини за продажба и дистрибуција.

 

Управување и водење на продажната сила :

 • Ги води и насочува вработените во продажниот центар во планирањето и реализацијата на нивните активности со цел да се достигне планираната продажба.
 • Ги координира и контролира активностите на продажната сила за реализација на дневните рут планови
 • На дневна основа ги задолжува и раздолжува вработените во продажбата со трговски стоки и готовински средства.
 • Редовно ја следи и оценува работата на вработените во продажниот центар со цел да ги зголемува нивните перформанси и резултати.

     

Управување со готовински средства, надзор и контрола :

 • Гарантира правилно и наменско ракување со готовински средства на компанијата по основ на денарски уплати и исплати кои се евидентираат преку благајната.
 • Врши контрола на финансиските индикатори на продажниот центар и на наплатата.
 • Врши контрола на локалната дистрибуција и го контролира остварувањето на поставените цели.
 • Постојано ја контролира продажбата и го известува претпоставениот за текот и резултатите.
 • Врши редовен попис еднаш месечно и учествува во вонредни пописи.

 

 

Ако сметате дека :

 • Вие сте тимски играч
 • Имате одлични преговарачки вештини
 • Поседувате организациски и менаџерски способности
 • Сакате работа во динамична средина

 

Тогаш сте личноста за оваа работна позиција!

 

За возврат Еуро Табак нуди :

 • Можност за професионален и личен развој
 • Пријатна и пријателска работна средина
 • Постојано вработување и конкурентна плата
 • Динамична работа

 

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на  Еуро Табак.

 

Краен рок за аплицирање: до 16.04.2021

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?