ГРАД
Скопје
ПЛАТА
ДОГОВОР
ОДДЕЛ
Продажба
JOB POST
14/02/2022 - 14/03/2022
ПОЗИЦИИ
1
Систем Администратор – Скопје

Eуротабак е компанија која се стреми да биде претпочитан избор за дистрибутер на принципалите и на клиентите во земјата со модерен и ефикасен дистрибутивен систем, најголема покриеност на продажни места, најбрз пробив на пазарот, извонредна грижа за клиентите и големо портфолио на производи со врвен квалитет за крајните потрошувачи.

Еуротабак има потреба од Систем Администратор – Скопје

Цел на работното место:

 • Обезбедува квалитетно одржување на функционалноста на информациските системи во компанијата со цел да придонесе во зголемувањето на ефикасноста, обезбедувајќи квалитетна помош и поддршка за корисниците.

 

Услови за работа:

 • Редовна месечна плата;

 • Полно работно време- 40 часа;

 • Работа на определено време;

 • Пријатна работна атмосфера;

 • Обезбедени услови за работа со сите потребни материјално-технички средства;

 

Потребни квалификации:

 • ВСС – ВИИ степен, ЕТФ, насока информатичка и коминикациска технологија:

 • Возачка дозвола, Б категорија;

 • Сертификати од посетувани курсери за серверска администрација и мрежни компоненти

 • Најмалку 2-3 години работно искуство во оддржување на оперативни системи, искуство во Њиндоњс А/Џ .

 • Компјутерски вештини- познавање на професионални ТЦП/ИП мрежи на податоци и употреба на технологии и протоколи како ОСПФ, РИП, ППП, Фраме Релаѕ, итн., користење на Цисцо опрема и Орацле бази.
 • Познавање на ИП безбедносна опрема и технологии, вклучувајќи и фирењалл/ВПН уреди, системи за детекција и превенција на надворешни упади, ИПСЕЦ, детектори и слично

 • Одлично познавање на деловниот Англиски јазик;

 • Познавање на ИТ опрема и мрежни активни компоненти.

 • Искуство во одржување на сложени мрежни системи.

 

Работни задачи:

 • Одржуввање на системи; Ги одржува, контролира и надградува серверите (маил сервер, Интернет сервер, филе сервер, Го управува Сервер-от, го одржува, отвара акаунти за нови корисници, контролира бацк-уп процеси, дава дозволи за пристап на одредени корисници.

 • Ја администрира мрежната инфраструктура

 • Врши инсталација, одржување и надградба на хардвер, на софтвер и на сервер.

 • Врши инсталација и конфигурирање на информатичка опрема во согласност со потребите на корисниците од функционалност на опремата;

 • Обезбедува комплетна безбедност на информациските системи (бацк-уп на податоци, антивирусна заштита, итн.);

 • Учествува во идентификација и анализа на потреби од развој на системот, подготвува и предлага развојни концепти;

 • Поддршка за корисници, Обезбедува техничка поддршка за потребите на корисниците.
 • Учествува во подготовки и спроведување на обуки за корисниците;
 • Учествува во планирање на потребите од хардвер и софтвер;
 • Врши и други задачи по налог на претпоставениот.

 

 

Како да аплицирате:

Доколку ги поседувате потребните вештини и искуство за да се приклучите на нашиот тим, аплицирајте за оваа позиција на нашата веб страна http://eurotabak.com.mk/kariera/, и ќе бидете исконтактирани од тимот на Човечки Ресурси на Еуро Табак.

Краен рок за аплицирање: до 14.03.2022

ДАЛИ СТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ?